Ban hành 45 biểu mẫu trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Thứ 4, ngày 22/05/2013 | 09:35 AM (GMT +7)
Ngày 25/3/2013, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BNV hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2013.

 Theo đó, ban hành 45 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo gồm : 10 biểu mẫu của cơ quan, thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 35 biểu mẫu của tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Các biểu mẫu này có tên, số, ký hiệu và kích cở thống nhất sử dụng khổ giấy A4 (210mm x 297mm); nội dung phải ghi bằng tiếng Việt, trừ tên giao dịch quốc tế của tổ chức tôn giáo (nếu có), không được viết tắt hoặc viết bằng kí hiệu.

Đồng thời giáo cho Ban Tôn giáo Chính phủ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thống nhất việc quản lý, hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu trong phạm vi cả nước; giao cho Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố tham mưu, giúp UBND tỉnh, thành phố quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng biểu mẫu này tại địa phương và trực tiếp tổ chức thực hiện, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ và UBND tỉnh, thành phố./. 

MD

Lượt xem:  5,904

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Xem theo ngày :