Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Quảng Nam
Thứ 4, ngày 10/07/2013 | 10:24 AM (GMT +7)
Ngày 09/7, UBND tỉnh ký quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Quảng Nam gồm 36 thành viên, do đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Ban Chỉ huy PCLB tỉnh có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả lụt, bão trên địa bàn tỉnh. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngoài ra, giúp việc cho Ban Chỉ huy PCLB tỉnh có Văn phòng Thường trực Ban Chỉ PCLB tỉnh, trụ sở đặt tại Chi cục Thủy lợi tỉnh, địa chỉ 117 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh được giao giữ chức vụ Chánh Văn phòng, các Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực. Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục Thuỷ lợi tỉnh được giao kiêm nhiệm thực hiện công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCLB tỉnh.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ PCLB tỉnh có nhiệm vụ tổ chức trực ban tại Văn phòng Thường trực theo quy định tại Quyết định số 103/QĐ-PCLBTW ngày 04/6/2009 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương; Tham mưu dự thảo các Thông báo, Công điện liên quan công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, trình lãnh đạo Ban Chỉ huy PCLB tỉnh hoặc UBND tỉnh ký ban hành, đồng thời, chuyển các văn bản chỉ đạo này đến các địa phương, đơn vị có liên quan để triển khai, tổ chức thực hiện; Thu thập, tiếp nhận, tổng hợp về diễn biến thời tiết, lũ, bão và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, tham mưu dự thảo các văn bản của Ban Chỉ huy PCLB tỉnh để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương có liên quan; Giúp lãnh đạo Ban Chỉ huy PCLB tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn; Thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án về phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh do cấp có thẩm quyền giao; Tiếp nhận các tiến bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực phòng, chống lụt, bão do các Bộ, ngành và tổ chức khoa học chuyển giao, triển khai ứng dụng các công nghệ phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh; Cập nhật, quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu của Ban Chỉ huy PCLB tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ huy PCLB tỉnh giao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định đã ban hành trước đây của UBND tỉnh về việc thành lập, điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ huy PCLB tỉnh.

Linh Chi

Lượt xem:  2,921

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Xem theo ngày :