Thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh
Thứ 6, ngày 16/08/2013 | 08:02 AM (GMT +7)
Ngày 15/8, UBND tỉnh kí quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn hóa - Xã hội làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban Thường trực và mời Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Phó Trưởng ban.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Các văn bản do Trưởng ban ký, sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký, sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; xây dựng Chỉ thị về việc triển khai Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam; Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại hàng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ thực hiện công tác thông tin đối ngoại; xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm đảm bảo triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại của các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố.
 
Cụ thể danh sách các thành viên:
 
1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
2. Giám đốc Sở Ngoại vụ;
3 Giám đốc Sở Nội vụ;
4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
5. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
6. Giám đốc Sở Tài Chính;
7. Giám đốc Sở Công thương;
8. Giám đốc Công an tỉnh;
9. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
10. Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Nam;
11. Tổng Biên tập Báo Quảng Nam.
 

Thùy Dung

Lượt xem:  1,266

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa