Thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng
Thứ 6, ngày 13/09/2013 | 08:59 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa kí quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban, Ông Ngô Bốn - Cục trưởng Cục Thuế làm Phó Ban Thường trực và Ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Ban.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chỉ đạo xây dựng các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, các khoản nợ đọng khác phải nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh để chỉ đạo, điều hành công việc.
 
Cục Thuế, Phó Ban Thường trực giúp Trưởng Ban xây dựng Quy chế hoạt động, thông báo phân công nghiệp vụ các thành viên, xây dựng các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, các khoản nợ đọng khác phải nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hằng qúy, 6 tháng, năm chủ trì phối hợp tổng kết, đánh giá tình hình thu ngân sách, thu nợ đọng trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện. Phó Ban Thường trực chỉ đạo, điều hành công  việc khi được Trưởng Ban ủy quyền. Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Cục Thuế để chỉ đạo, điều hành công việc.
 
Cụ thể danh sách các thành viên:
 
     - Ông Phan Như Thạch - Giám đốc Công an tỉnh.
     - Ông Trần Văn Tri - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
     - Ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ.
     - Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Công thương.
     - Ông NguyễnVăn Ánh - Cục trưởng Cục Hải quan.
     - Ông Lê Xuân Khanh - Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh.
     - Ông Võ Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.
     -  Ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
     -  Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,298

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa