Cục Thống kê
Thứ 7, ngày 17/01/2009 | 09:25 AM (GMT +7)

1. Tên cơ quan:        CỤC THỐNG KẾ QUẢNG NAM

2. Địa chỉ:                106 Trần Quý Cáp - Thị xã Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

3. Số điện thoại:        0510.852492

4. Email:                   quangnam@gso.gov.vn

5. Fax:                      0510.812173
6. Website:

7. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê Quảng Nam được quy định theo Quyết định số 80/QĐ-TCTK ngày 20/01/2004 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê.

8. * Lãnh đạo Cục Thống kê:

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Đinh Văn Đào

Cục trưởng

0510.852881

0511.844263

0913.480609

2

Đặng Phước Cương

Phó Cục trưởng

0510.812375

0511.519869

0905.122815

 
 * Các phòng ban tại Văn phòng Cục 

TT
Phòng, ban
Điện thoại
 
 
1
Phòng Tổ chức - Hành chính
852492
 
2
Phòng Tổng hợp
812050
 
3
Phòng Công nghiệp - TM - DV
852882
 
4
Phòng Nông - Lam - Thủy sản
859617
 
5
Phòng Dân số - Văn xã
813059
 
 

* Phòng thống kê các huyện, thị xã thuộc Cục Thống kê Quảng Nam    

1.       Phòng thống kê thị xã Tam Kỳ.

Địa chỉ : Thị xã Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 851652

2.       Phòng thống kê thị xã Hội An

Địa chỉ : Thị xã Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 861259 

3.       Phòng thống kê Huyện Phú Ninh

Địa chỉ : Xã Tam Vinh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 890836 

4.       Phòng thống kê  huyện Đông Giang

Địa chỉ : Thị trấn P‘Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 898261 

5.       Phòng thống kê  huyện Tây Giang

Địa chỉ : Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 910037 

6.       Phòng thống kê  huyện Đại Lộc

Địa chỉ : Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 865409 

7.       Phòng thống kê  huyện Điện Bàn

Địa chỉ : Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 867326 

8.       Phòng thống kê  huyện Duy Xuyên

Địa chỉ : Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 877693 

9.       Phòng thống kê  huyện Nam Giang

Địa chỉ : Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 840314 

10.   Phòng thống kê  huyện Thăng Bình

Địa chỉ : Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 874434 

11.   Phòng thống kê  huyện Quế Sơn

Địa chỉ : Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 885273 

12.   Phòng thống kê  huyện Hiệp Đức

Địa chỉ : Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 883330 

13.   Phòng thống kê  huyện Tiên Phước

Địa chỉ : Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 884310 
 

14.   Phòng thống kê  huyện Phước Sơn

Địa chỉ : Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 881322 

15.   Phòng thống kê  huyện Núi Thành

Địa chỉ : Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 871417 

16.   Phòng thống kê  huyện Nam Trà My

Địa chỉ : Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 880023 

17.   Phòng thống kê  huyện Bắc Trà My

Địa chỉ : Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 882299

Lượt xem:  7,496

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa