Cục Thống kê
nhau thai cừu blog lam dep ivory caps Bếp điện từ cao cấp Bếp từ nhập khẩu thẩm mỹ hàn quốc bệnh viện thẩm mỹ hàn quốc Phẫu thuật hàm hô Nâng mũi s line Bọc răng sứ Bệnh viện răng hàm mặt Phẫu thuật khuôn mặt Niềng răng Cấy ghép răng Implant Bệnh viện nha khoa "Nha khoa Niềng răng Thẩm mỹ Hàn Quốc thẩm mỹ viện
Cục Thống kê (17/01/2009)

1. Tên cơ quan:        CỤC THỐNG KẾ QUẢNG NAM

2. Địa chỉ:                106 Trần Quý Cáp - Thị xã Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

3. Số điện thoại:        0510.852492

4. Email:                   quangnam@gso.gov.vn

5. Fax:                      0510.812173
6. Website:

7. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê Quảng Nam được quy định theo Quyết định số 80/QĐ-TCTK ngày 20/01/2004 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê.

8. * Lãnh đạo Cục Thống kê:

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Đinh Văn Đào

Cục trưởng

0510.852881

0511.844263

0913.480609

2

Đặng Phước Cương

Phó Cục trưởng

0510.812375

0511.519869

0905.122815

 
 * Các phòng ban tại Văn phòng Cục 

TT
Phòng, ban
Điện thoại
 
 
1
Phòng Tổ chức - Hành chính
852492
 
2
Phòng Tổng hợp
812050
 
3
Phòng Công nghiệp - TM - DV
852882
 
4
Phòng Nông - Lam - Thủy sản
859617
 
5
Phòng Dân số - Văn xã
813059
 
 

* Phòng thống kê các huyện, thị xã thuộc Cục Thống kê Quảng Nam    

1.       Phòng thống kê thị xã Tam Kỳ.

Địa chỉ : Thị xã Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 851652

2.       Phòng thống kê thị xã Hội An

Địa chỉ : Thị xã Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 861259 

3.       Phòng thống kê Huyện Phú Ninh

Địa chỉ : Xã Tam Vinh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 890836 

4.       Phòng thống kê  huyện Đông Giang

Địa chỉ : Thị trấn P‘Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 898261 

5.       Phòng thống kê  huyện Tây Giang

Địa chỉ : Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 910037 

6.       Phòng thống kê  huyện Đại Lộc

Địa chỉ : Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 865409 

7.       Phòng thống kê  huyện Điện Bàn

Địa chỉ : Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 867326 

8.       Phòng thống kê  huyện Duy Xuyên

Địa chỉ : Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 877693 

9.       Phòng thống kê  huyện Nam Giang

Địa chỉ : Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 840314 

10.   Phòng thống kê  huyện Thăng Bình

Địa chỉ : Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 874434 

11.   Phòng thống kê  huyện Quế Sơn

Địa chỉ : Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 885273 

12.   Phòng thống kê  huyện Hiệp Đức

Địa chỉ : Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 883330 

13.   Phòng thống kê  huyện Tiên Phước

Địa chỉ : Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 884310 
 

14.   Phòng thống kê  huyện Phước Sơn

Địa chỉ : Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 881322 

15.   Phòng thống kê  huyện Núi Thành

Địa chỉ : Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 871417 

16.   Phòng thống kê  huyện Nam Trà My

Địa chỉ : Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 880023 

17.   Phòng thống kê  huyện Bắc Trà My

Địa chỉ : Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (0510) 882299

Lượt xem:  5,890 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa