Cục thuế tỉnh
Thứ 7, ngày 17/01/2009 | 09:26 AM (GMT +7)

1. Tên cơ quan:        CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NAM

2. Địa chỉ:                37 Trần Hưng Đạo- Thị xã Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
3. Số điện thoại : 0510.852534
4. Email:                 administrator.qna@gdt.gov.vn
5. Fax:                      0510.852533
6. Website:

7. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế Quảng Nam Trực thuộc tổng cục thuế được quy định theo Quyết định số 189/2003/QĐ-BTC ngày14/11/2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

8. Lãnh đạo Cục Thuế và các phòng ban trực thuộc

a. Lãnh đạo:

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Bá Tùng

Cục trưởng

0510.852532

0511.913032

0913.492159

2

Đinh Văn Minh

Phó Cục trưởng1

0510.812790

0510.861434

0913.490450

3

Phùng Nhanh Phó Cục trưởng 2

0510.852528

0510.812075

0903590678

 b. Các phòng thuộc Văn phòng Cục thuế

TT
 Tên Phòng, ban
Điện thoại
 
 
1
Phòng Tổ chức cán bộ
0510.852537
 
2
Phòng Tổng hợp-Dự toán
0510.812792
 
3
Phòng Tin học-Xử lý Dữ liệu
0510.852534
 
4
Phòng Thanh tra 1
0510.852529
 
5
Phòng Thanh tra 2
0510.852531
 
  6 Phòng Quản lý doanh nghiệp 1
0510.852873
 
  7 Phòng Quản lý doanh nghiệp 2
0510.852535
 
  8 Phòng Hành chính-Quản trị-Tài vụ
0510.812291
 
  9 Phòng Tuyên truyền hổ trợ
0510.852536
 
 10 Phòng Quản lý Ấn chỉ
0510.859426

Lượt xem:  19,649

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa