Thông báo tuyển dụng viên chức
Thứ 6, ngày 08/10/2010 | 01:04 AM (GMT +7)
thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thực hiện chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh Quảng Nam giao năm 2010 và căn cứ Quyết định số 130/QĐ-SNV ngày 06/10/2010 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc nay Ban quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, thông báo nhu cầu tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng như sau:

 
- 01 Đại học xây dựng ngành Dân dụng công nghiệp.
- 01 đại học, chuyên ngành Kế toán.
- 02 đại học xây dựng ngành giao thông cầu đường.
- 01 đại học ngành cấp thoát nước
- 01 đại học  xây dựng ngành thuỷ lợi thuỷ điện
Tuyển theo hình thức xét tuyển.
Kế hoạch như sau:

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về uỷ quyền tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về tạm giao chỉ tiêu biên chế hành chính và chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Quảng Nam; Ban quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc lập Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp cho đơn vị Trung tâm Tư vấn xây dựng; trực thuộc Ban quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc như sau :

I/- Mục đích, yêu cầu :
1) Mục đích :

Tuyển dụng để bổ sung số lượng viên chức sự nghiệp còn thiếu, đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao cho đơn vị Trung tâm Tư vấn xây dựng.

 
2) Yêu cầu :

- Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu, vị trí công việc, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên chức cần tuyển và chỉ tiêu biên chế được giao.

- Việc tuyển dụng phải theo đúng số lượng biên chế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Việc tuyển dụng phải theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng và chất lượng
II/- Hình thức tuyển dụng : Xét tuyển.
III/- Phạm vi và đối tượng tuyển dụng : 
1) Phạm vi tuyển dụng :
Tuyển dụng viên chức các ngạch vào Trung tâm tư vấn xây dựng thuộc Ban.
2) Đối tượng tuyển dụng :

Những người có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và điều kiện tuyển dụng của ngạch viên chức cần tuyển theo quy định đều được đăng ký dự tuyển.

IV/- Chỉ tiêu tuyển dụng :  (Có Bảng nhu cầu tuyển dụng kèm theo).
V/- Điều kiện tuyển dụng :
1) Điều kiện chung :
Người đăng ký dự tuyển phải bảo đảm các điều kiện sau đây :
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được tham gia tuyển dụng trong đợt này.
- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;
- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển.

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã-phường-thị trấn hay đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2) Điều kiện cụ thể :
- Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên môn phù hợp với chuyên môn cần tuyển.
VI/- Nội dung xét tuyển và cách xác định người trúng tuyển :
1) Nội dung xét tuyển :
- Yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng;
- Kết quả học tập trung bình toàn khóa của người dự tuyển;
- Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định. Nếu người trúng tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được xét một diện ưu tiên có số điểm cao nhất.
 
2) Cách xác định người trúng tuyển :

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển và có điểm học tập trung bình toàn khóa qui theo thang điểm 100, nhân 2, cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) tính từ người có tổng số điểm theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng. 

 

- Trong cùng một chỉ tiêu tuyển dụng mà có nhiều người dự tuyển ở cùng trình độ khác nhau thì ưu tiên tuyển dụng người có trình độ cao hơn.

- Trường hợp nhiều người có số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng thì chọn người có kết quả điểm học tập trung bình toàn khóa cao nhất trúng tuyển.

VII/- Ưu tiên trong xét tuyển :
Ưu tiên trong xét tuyển các trường hợp sau đây :

1) Ng­ười dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, ng­ười h­ưởng chính sách như­ thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng tr­ước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trư­ớc); con đẻ của ngư­ời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con anh hùng lực lư­ợng vũ trang, con anh hùng lao động.

2) Những ngư­ời có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những ngư­ời tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; ng­ười đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ, công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ ba năm trở lên

3) Ưu tiên xét tuyển trước những người đã hợp đồng làm việc tại đơn vị Trung tâm Tư vấn xây dựng và các phòng thuộc Ban từ 02 năm trở lên và có đóng BHXH-BHYT; hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

VIII/- Hồ sơ dự tuyển :
 Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển gồm có:
1) Đơn xin dự tuyển (theo mẫu, có dán ảnh);

2) Bản khai sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hay của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cha hoặc mẹ, vợ hoặc chồng đang công tác, hay của cơ quan, đơn vị người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

3) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên khám và cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
4) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh thư;

5) Bản sao văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ; các chứng chỉ phù hợp với ngạch đăng ký dự tuyển (Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra);

6) Bản sao bảng điểm kết quả học tập toàn khóa học;
7) Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
8) Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội (đối với người đã hợp đồng làm việc);
9) Bản sao hộ khẩu thường trú;
10) Hai phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển được đựng trong bì cỡ 24cmx32cm (theo mẫu thống nhất), nộp tại Văn phòng Ban quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc.

* Lưu ý :

- Toàn bộ các giấy tờ nêu từ điểm 5 đến điểm 9 phần VIII trên đây chỉ nộp bản sao, không nộp bản chính, không cần công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải ghi cam đoan trên bản sao là được sao từ bản chính, do người dự tuyển ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo đã trúng tuyển, người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển như quy định và xuất trình bản gốc các văn bằng, chứng chỉ hoặc các giấy tờ liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức. Nếu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện và xác minh văn bằng, chứng chỉ hoặc các giấy tờ liên quan (nếu có) không hợp pháp thì kết quả trúng tuyển bị hủy bỏ.

- Mỗi người chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một chỉ tiêu của đơn vị, nếu vi phạm quy định này sẽ không được tham gia dự tuyển.

 - Hồ sơ không hoàn trả lại.
IX/- Lệ phí xét tuyển : 130.000đ/hồ sơ dự tuyển
STT
Thời gian
Công việc
Đơn vị thực hiện
Địa điểm
1.      
08/10/2010
Thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2010.
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
Quảng Nam Protal Đài PTTH, Báo QN, Niêm yết tại trụ sở BQL, Trung tâm TVXD.
2.      
Từ 14/10/2010đến 16/10/2010
In ấn và phát hành hồ sơ dự tuyển.
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
3.      
Từ 18/10/2010
đến 20/10/2010
Nhận, kiểm tra hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển và thu lệ phí.
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
4.      
Từ 20/9/2010
đến 23/9/2010
Nhập hồ sơ và lập danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển
 
 
5.      
Từ 25/10/2010
đến 26/10/2010
Tổ chức xét tuyển
HĐ Xét tuyển
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
6.      
28/10/2010
Công bố kết quả xét tuyển
HĐ Xét tuyển
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
7.      
Từ 29/10/2010
 
Nhận đơn phúc tra
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
8.      
30/10/2010
Tổ chức phúc tra hồ sơ (nếu có sai lệch) và lập danh sách thí sinh trúng tuyển
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
9.      
Từ 30/10/2010
 
Thẩm định danh sách thí sinh trúng tuyển
Ban Thanh tra
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
10. 
01/11/2010
Phê duyệt kết quả xét tuyển; Công bố kết quả xét tuyển
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN; Trung tâm TVXD
11. 
01/11/2010
In và phát hành Quyết định Tuyển dụng viên chức
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
BQLPT ĐTM ĐN-ĐN
 
Muốn biết thêm chi tiết liên hệ số điện thoại 0510.3943747, hoặc 05103944323.

 

 

Lượt xem:  6,540

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa