Thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu
Thứ 3, ngày 07/12/2010 | 12:54 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt ứng trước dự toán năm 2011 cho các địa phương, tổng số tiền: 17 tỷ đồng từ nguồn Trung ương cấp hỗ trợ bù giảm thu ngân sách do thực hiện chính sách miễn, giảm thuế để kích thích phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 29/12/2008 của Chính phủ, để sớm triển khai thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 ngay trong năm 2010

Trong đó gồm ứng trước dự toán năm 2011 là 14.900 triệu đồng. Đồng thời, điều chỉnh từ cấp bổ sung kinh phí từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2009 chuyển sang năm 2010, số tiền: 2.100 triệu đồng, sang ứng trước dự toán năm 2011 (tại các Quyết định số 2379/QĐ-UBND, 2380/QĐ-UBND, 2384/QĐ-UBND, 2386/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh).
 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại các Quyết định số 2379/QĐ-UBND, 2380/QĐ-UBND, 2384/QĐ-UBND, 2386/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Thu Thủy (VPUB_QNA)

Lượt xem:  1,202

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Xem theo ngày :