Hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện đối với toàn nền kinh tế trong năm 2018
Thứ 5, ngày 29/06/2017 | 03:50 PM (GMT +7)
Với tinh thần “Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp”, ngày 6/6/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN).

Theo đó tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về quản lý thuế, hải quan theo hướng liên thông giữa các bộ, cơ quan liên quan để giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí thực hiện cho DN, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa các luật về thuế trong quý III năm 2017.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; chống thất thu đối với hộ khoán thuế; nghiên cứu đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với DN nhỏ, đặc biệt là DN được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong quý III năm 2017.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính xây dựng nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn nền kinh tế, trình Chính phủ trong tháng 10/2017. Thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương thức điện tử đạt cấp độ 4, đạt tối thiểu 70% về số thủ tục, 70% về hồ sơ hoàn thuế GTGT giải quyết trong cuối Quý IV/2017.

Nhằm tiết giảm chi phí cho DN, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của DN để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào cho DN và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2017. Chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã số xác thực của cơ quan thuế, kết nối thông tin để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh. Chỉ đạo cơ quan Thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 DN đóng thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam./.

Văn Dũng

Lượt xem:  323

Tin đã đưa
Xem theo ngày :