Đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nếp Than, Gạo Xươn của Tây Giang
Thứ hai, ngày 14/05/2018 | 02:19 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 2420 /UBND-KGVX cho phép Hội Nông dân huyện Tây Giang sử dụng địa danh “Tây Giang” để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Nếp than Tây Giang", "Gạo Xươn Tây Giang" và xác nhận bản đồ vị trí địa lý vùng nguyên liệu sản xuất theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Giang chỉ đạo Hội Nông dân huyện Tây Giang làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn lập các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể “Tây Giang” cho sản phẩm "Nếp than Tây Giang" và "Gạo Xươn Tây Giang".

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn UBND huyện Tây Giang, Hội Nông dân huyện Tây Giang lập các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể “Tây Giang” cho sản phẩm "Nếp than Tây Giang" và "Gạo Xươn Tây Giang" theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thúy Hằng

Lượt xem:  189

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.