Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thứ 4, ngày 30/05/2018 | 09:10 AM (GMT +7)
Nhằm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin, UBND tỉnh vừa có công văn số 2774 /UBND-NC đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai một số nội dung sau:

UBND tỉnh giao Các Sở, Ban, ngành, Văn phòng HĐND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, khiển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ theo quy định.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; đảm bảo hoàn thành trước ngày 07/6/2018.

Thúy Hằng

Lượt xem:  311

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :
.