Triển khai thi hành Luật Thủy sản
Thứ hai, ngày 04/06/2018 | 09:11 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2888 /KH-UBND về triển khai thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thủy sản. Nâng cao nhận thức về Luật Thuỷ sản, trách nhiệm triển khai thi hành Luật. Đồng thời xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Thuỷ sản bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến Luật Thủy sản; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thủy sản.

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về các tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai, nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các địa phương, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, Ban, ngành và  UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Thuỷ sản.

Có lộ trình cụ thể để đảm bảo từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, Luật Thủy sản được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Thuỷ sản.

Thúy Hằng

Lượt xem:  416

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :
.