uct
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018
Thứ 4, ngày 13/06/2018 | 03:11 PM (GMT +7)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung về tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018.

Cụ thể, Bộ này đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ chứa trên địa bàn, xử lý, khắc phục ngay những công trình, hạng mục công trình hư hỏng có nguy cơ mất an toàn. Xây dựng phương án ứng phó thiên tai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực tổ chức thực hiện;

Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát ngay các vùng ở hạ du hồ chứa tập trung đông dân cư, khu kinh tế, khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt, chuẩn bị phương án cảnh báo cho nhân dân biết để sẵn sàng ứng phó khi xả lũ;

Đối với các hồ chứa xung yếu phải xây dựng phương án tích nước hợp lý để bảo đảm chống hạn, an toàn công trình và dân cư vùng hạ du. Các công trình có nguy cơ mất an toàn phải báo cáo UBND tỉnh, thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để có phương án xử lý kịp thời; đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhằm bảo đảm cao trình vượt lũ theo quy định; đối với các hồ chưa hoàn thành phải xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho công trình;

UBND tỉnh/thành phố chủ động bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa nước đã xảy ra sự cố trong mùa mưa, lũ năm 2017 và các hồ chứa xung yếu nhằm bảo đảm an toàn công trình, dân cư vùng hạ du và tích nước phục vụ sản xuất; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý công trình tổ chức trực ban thường xuyên, theo dõi diễn biến thời tiết. Khi có mưa lớn, bão phải cử cán bộ thường trực tại công trình nhằm sớm phát hiện và xử lý ngay khi có sự cố xảy ra...

Mai Chi

Lượt xem:  148

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.