uct
Cục Thuế Quảng Nam tích cực sắp xếp tinh gọn bộ máy
Cục Thuế Quảng Nam tích cực sắp xếp tinh gọn bộ máy
Thứ 4, ngày 13/06/2018 | 03:12 PM (GMT +7)
Thực hiện Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã gấp rút triển khai sắp xếp, sáp nhập 10 Chi cục Thuế các huyện thành 4 Chi cục Thuế khu vực trong năm 2018. Đến năm 2020, Cục Thuế Quảng Nam chỉ còn 11 Chi cục Thuế, giảm 7 Chi cục Thuế so với hiện tại.

Đại diện Cục Thuế cho biết, theo lộ trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt thì việc sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế đối với Cục Thuế Quảng Nam trong năm 2018 được chia thành hai giai đoạn, cụ thể, đến ngày 01/7/2018  sẽ tiến hành sáp nhập ba Chi cục Thuế Tiên Phước, Bắc Trà  My và Nam Trà My thành một Chi cục Thuế khu vực; đồng thời, sáp nhập hai Chi cục Thuế Đông Giang và Tây Giang thành một Chi cục Thuế khu vực.

Đến ngày 01/9/2018, sẽ sáp nhập ba Chi cục Thuế Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức thành một Chi cục Thuế khu vực; tiếp đến sáp nhập hai Chi cục Thuế Phước Sơn và Nam Giang thành một Chi cục Thuế khu vực.  Năm 2020, Cục Thuế sẽ tiếp tục sáp nhập Chi cục Thuế huyện Phú Ninh với Chi cục Thuế TP Tam Kỳ thành một Chi cục Thuế khu vực. Như vậy, đến năm 2020 Cục Thuế Quảng Nam chỉ còn 11 Chi cục Thuế, giảm 7 Chi cục Thuế so với hiện tại là 18 Chi cục Thuế.

Để triển khai, thưc hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế theo chỉ thị của Bộ Tài chính, Cục Thuế Quảng Nam đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, xây dựng đề án báo cáo xin ý kiến các cấp lãnh đạo và tổ chức quán triệt đến tất cả công chức, người lao động trong đơn vị chấp hành nghiêm túc chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy nhưng đồng thời phải thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao và không làm ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

Văn Dũng

Lượt xem:  694

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.