uct
Hỗ trợ triển khai chương trình dạy bơi cho trẻ em
Hỗ trợ triển khai chương trình dạy bơi cho trẻ em
Thứ 5, ngày 14/06/2018 | 09:13 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở GD&ĐT phối hợp, hỗ trợ Tổ chức Swim Việt Nam tiếp tục triển khai rộng rãi chương trình dạy bơi cho trẻ em, tiến đến phổ cập bơi trên địa bàn tỉnh.

Nội dung công văn nêu rõ, nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh được tham gia các khóa huấn luyện bơi lội, giảm thiểu rủi ro, tai nạn trẻ em, 10 năm qua, Tổ chức Swim Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều khóa huấn luyện kỹ năng bơi và dạy kiến thức an toàn dưới nước cho trẻ em ở các địa phương trong tỉnh. Để chương trình được triển khai thuận lợi và nhân rộng ở các địa phương trong tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tạo điều kiện để Tổ chức Swim Việt Nam triển khai các hoạt động huấn luyện kỹ năng bơi và dạy kiến thức an toàn dưới nước cho trẻ em trên địa bàn; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến cho các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn về chương trình dạy bơi lội và kỹ năng sống dưới nước của Tổ chức Swim Việt Nam để phụ huynh, học sinh nâng cao nhận thức, nắm rõ, tích cực tham gia chương trình, phối hợp quản lý, chăm sóc học sinh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Tiên Phước tiếp tục phối hợp với Tổ chức Swim Việt Nam triển khai các hoạt động huấn luyện kỹ năng bơi và dạy kiến thức an toàn dưới nước cho trẻ em trên địa bàn, hỗ trợ kinh phí theo đề xuất của Tổ chức Swim Việt Nam.

Đề nghị Tổ chức Swim Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai chương trình dạy bơi và các kỹ năng sống dưới nước cho học sinh; huy động các nguồn tài trợ để mở rộng hoạt động ra các địa phương khác trong tỉnh tiến đến phổ cập bơi trên địa bàn tỉnh; thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí từ nguồn hỗ trợ của các địa phương theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện Đề án dạy bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh, đảm bảo khả thi, hiệu quả, theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trong đó chú ý đến các yếu tố: đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật gắn với việc phân bổ các nguồn lực hợp lý, phân kỳ đầu tư rõ ràng, khoa học; chương trình, giáo viên dạy bơi; tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức phụ huynh học sinh, cộng đồng dân cư, thôn bản, tổ dân phố về tầm quan trọng của kỹ năng bơi, phòng, chống đuối nước. Phát huy các sáng kiến, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có hoặc vận động, kêu gọi những đơn vị sở hữu bể bơi chia sẻ trách nhiệm xã hội kết hợp với các nguồn xã hội hóa để thành lập những lớp học ngắn ngày…

Thúy Hằng

Lượt xem:  169

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.