Từ ngày 17-19/7/2018 diễn ra kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX
Thứ 3, ngày 10/07/2018 | 09:28 AM (GMT +7)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 trong 03 ngày từ ngày 17-19/7/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, gồm: Các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình 6 tháng đầu năm 2018: thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 5; Các báo cáo khác của UBND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trình kỳ họp (theo điểm đ, Khoản 3, Điều 29 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND); Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá 10 nghị quyết chuyên đề do HĐND tỉnh ban hành trước năm 2017 theo Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 20/3/2018 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo về thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của thôn/khối phố trên địa bàn tỉnh; Báo cáo về tình hình hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển kể từ khi thành lập đến nay, việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới để cho vay lại; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh;

Đồng thời, HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung như: Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019; Danh mục các lĩnh vực đầu tư, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương giai đoạn 2018-2020; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại giai đoạn 2014-2020; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Điều chỉnh Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Khóa IX về một số cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành; Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách; Quy định mức hỗ trợ dự án và mức chi chuyên môn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; Nội dung và mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; Công nhận đô thị Núi Thành (huyện Núi Thành) đạt tiêu chí đô thị loại IV; Điều chỉnh Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về xử lý ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định của Chính phủ đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 31/12/2005 trở về trước;…

Thùy Dung

Lượt xem:  373

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.