Tuyên dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, xuất sắc
Thứ 4, ngày 11/07/2018 | 09:20 AM (GMT +7)
Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTG ngày 09/01/2013 phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Quyết định 281/QĐ-TTG ngày 20/02/2014 phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, thành phố Tam Kỳ đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến cuối năm 2017, toàn thành phố có 25.182 gia đình đăng ký “Gia đình học tập” đạt tỷ lệ 84,2%, tăng hơn 30% và hơn 9.000 hộ so với năm 2013. Trong đó, có 21.859 hộ đạt tiêu chí “Gia đình học tập” tăng hơn 2 lần so với 05 năm trước và chiếm 73% so với tổng số hộ. Có 63/73 dòng họ đạt tiêu chí “Dòng họ học tập”, tăng hơn 31 dòng họ. Có 86/109 thôn khối phố đạt tiêu chí “Cộng đồng học tập” chiếm 78,8%; có 58 cơ quan, trường học đạt tiêu chí “Đơn vị học tập” chiếm 79,4% và 11/13 xã phường đạt tiêu chí “Cộng đồng học tập” từ loại khá trở lên theo thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Hội nghị biểu dương “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập” tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2013 – 2018 vừa qua, UBND thành phố Tam Kỳ đã tuyên dương, khen thưởng 110 gia đình, 14 dòng họ, 13 đơn vị và 13 cộng đồng học tập tiêu biểu; 22 gia đình, 9 dòng họ và 13 cộng đồng học tập xuất sắc trong giai đoạn 2013-2018.

Linh Chi

Lượt xem:  774

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :