Tập huấn hướng dẫn lập dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
Thứ 4, ngày 11/07/2018 | 10:12 AM (GMT +7)
Sáng ngày 10/7, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh khai mạc lớp tập huấn hướng dẫn việc lập dự án phát triển sản xuất (PTSX) liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình NTM cho hơn 70 cán bộ cấp huyện và xã thuộc huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đỗ Vạn Lộc, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cho biết: Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016. Chương trình được ban hành trên cơ sở những kết quả đạt được trong giai đoạn 2010-2015 và định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Một trong những giải pháp quan trọng được đặt ra, đó là tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, đặt người nông dân vào vị trí trung tâm và vai trò chủ thể để thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp. Đặc biệt là, khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng, nhất là giữa người nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất với quy mô phù hợp, hình thành chuỗi giá trị, tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế so sánh, có khả năng cạnh tranh và thị trường tiêu thụ. Thực hiện tốt việc này sẽ góp phần rất lớn trong việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí quan trọng của Chương trình NTM như tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 12 về lao động có việc làm và tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những nội dung quan trọng như: Giới thiệu, phân tích một số chuỗi giá trị đang triển khai trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn một số định mức kinh tế kỹ thuật và lập dự án các mô hình/dự án khuyến nông trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp; thông tin về các doanh nghiệp có khả năng hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; giới thiệu các yêu cầu của sản xuất nông sản gắn với thị trường, xây dựng thương hiệu cho nông sản; hướng dẫn xây dựng dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và hợp đồng liên kết. Quy trình triển khai lập và phê duyệt danh mục dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị; các nội dung, định mức liên quan; thanh quyết toán nguồn vốn PTSX và các biểu mẫu liên quan.

Sau mỗi nội dung tập huấn, các báo cáo viên sẽ giải đáp cụ thể những vướng mắc của các học viên trong việc rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM.

Theo Kế hoạch, từ ngày 11 – 20/7, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục tổ chức 07 lớp tập huấn cho các học viên thuộc 16 huyện, thành phố còn lại.

Thúy Hằng

Lượt xem:  180

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.