Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội
Thứ 5, ngày 12/07/2018 | 02:45 PM (GMT +7)
Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh vừa có công văn đề nghị Đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội.

Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên hướng tới các giá trị cao đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của cán bộ, ĐVTN.

Theo đó, các cấp bộ đoàn sẽ tuyên truyền, vận động cán bộ, ĐVTN đăng tải, chia sẻ các tin tốt, các câu chuyện đẹp trên mạng xã hội của cá nhân, tổ chức mình, như: Những thông tin tích cực liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; các thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan niệm, lối sống của ĐVTN và nhân dân. Trong đó, ưu tiên các thông tin về hoạt động đoàn, triển khai các phong trào, cuộc vận động lớn; những câu chuyện truyền cảm hứng về những việc làm tốt đẹp, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; tấm gương người tốt, việc tốt, vượt khó vươn lên thành công trong mọi lĩnh vực…

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  238

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.