Họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Thứ 3, ngày 04/09/2018 | 03:26 PM (GMT +7)
Chiều 31/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, kiêm Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (gọi tắt là Hội đồng) có buổi làm việc với các thành viên Hội đồng để đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng đã báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung được UBND tỉnh phân công tại Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 25/8/2017 về Triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh; Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018. Các cơ quan thành viên Hội đồng đã tham gia góp ý và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác PBGDPL trong thời gian tới gắn với trách nhiệm, chức năng của từng cơ quan là thành viên của Hội đồng.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các cơ quan thành viên Hội đồng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL, đặc biệt là những vấn đề mà nhân dân, dư luận quan tâm. Tăng cường công tác phối hợp để nâng cao chất lượng hoạt động PBGDPL, đưa kiến thức pháp luật đến đúng, đủ các đối tượng; hạn chế việc trùng lặp đối tượng, địa bàn, nội dung phổ biến, giáo dục. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động PBGDPL để đảm bảo các đề án được triển khai thực hiện hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra…

Linh Chi

Lượt xem:  749

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :