Kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 06/09/2018 | 10:26 AM (GMT +7)
Sáng nay 6/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đã chủ trì cuộc họp để nghe Sở Y tế báo cáo dự thảo Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi họp.

Theo Đề án, đối với cơ quan Sở Y tế sau khi sắp xếp sẽ giảm 02 phòng chuyên môn (từ 07 phòng còn 05 phòng), giảm 04 biên chế hành chính. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, ở tuyến tỉnh sau khi thực hiện sẽ giảm được 04 đơn vị đầu mối (thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập 05 đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống Sốt rét – Bướu cổ, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khoẻ, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản) và giảm 18 biên chế, đạt 10,3%; ở tuyến huyện sau khi thực hiện sắp xếp sẽ giảm được 22 đơn vị đầu mối, gồm 18 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tuyến huyện vf 40 biên chế, 04 phòng khám Đa khoa khu vực và 20 biên chế; ở tuyến xã sau khi thực hiện giảm được 07 Trạm Y tế và 14 biên chế. Riêng đội ngũ Nhân viên y tế thôn bản và Cộng tác viên Dân số sẽ giảm từ 4.517 người xuống còn 1.800 người. Sau khi sắp xếp, kiện toàn sẽ có 244 Trạm y tế, trong đó có 08 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn được lồng ghép với Phòng khám Đa khoa khu vực.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh nhấn mạnh, Kiện toàn hệ thống tổ chức y tế ở tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị định số 20-NĐ/TW ngày 25/11/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn – hiệu lực – hiệu quả, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong quản lý nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành và lãnh thổ theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương, đơn vị; trong quá trình sắp xếp phải bảo đảm hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, các cơ quan, đơn vị không bị gián đoạn, xáo trộn; sau sắp xếp, kiện toàn lại hoạt động tốt hơn, hiệu quả cao hơn; tập trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đồng thời, Phó Chủ tịch đề nghị Sở Y tế tiếp thu ý kiến các đại biểu tại cuộc họp và hoàn chỉnh Đề án trình UBND tỉnh xem xét để phê duyệt.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  745

Tin đã đưa
Xem theo ngày :