Tiên Phước: Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Thứ 4, ngày 19/09/2018 | 08:59 AM (GMT +7)
Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước vừa phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến với cán bộ, quân dân chính trên địa bàn.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước

Luật Tiếp cận thông tin đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 ngày 6/4/2016, gồm: 5 chương 37 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Trong đó, quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017, gồm: 9 chương 78 điều. Trong đó, quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới, trách của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân, trách nhiệm bồi thường của nhà nước khi có cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ gây thiệt hại cho tổ chức, công dân và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thi hành đưa Luật tiếp cận thông tin và Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước vào cuộc sống. Qua đó, giúp các đại biểu nắm được những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước để góp phần phổ biến nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, hỗ trợ và tạo các điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách về tiếp cận thông tin, bồi thường của nhà nước, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Linh Chi

Lượt xem:  611

Tin đã đưa
Xem theo ngày :