Đại Lộc: Thành lập Cụm công nghiệp Tân Chánh (Đại Chánh 2)
Thứ 5, ngày 27/09/2018 | 03:12 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 2827/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 về việc Thành lập Cụm công nghiệp Tân Chánh (Đại Chánh 2).

Cụm công nghiệp với quy mô diện tích hơn 42 ha, thuộc xã Đại Tân và xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, phía Đông giáp đường ĐH8.ĐL thôn Nam Phước, xã Đại Tân và thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh; phía Tây giáp đập Hố Chình thôn Nam Phước, xã Đại Tân và thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh; phía Nam giáp đất nông nghiệp thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh; phía Bắc giáp Cụm công nghiệp Đại Tân 1, xã Đại Tân.

Định hướng bố trí ngành nghề trong cụm công nghiệp:  Công nghiệp điện – điện tử; công nghiệp chế biến nông - lâm sản; cơ khí; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp chế biến khoáng sản và công nghiệp sạch khác.

Cụm công nghiệp Tân Chánh (Đại Chánh 2) được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ; Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đại Lộc làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư là Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp, thương mại và dịch vụ huyện Đại Lộc. Tổng vốn đầu tư cụm công nghiệp 148 tỷ đồng từ vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, vốn vay và vốn của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp; tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn thành quý IV năm 2023.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của Chủ đầu tư đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Thùy Dung

Lượt xem:  503

Tin đã đưa
Xem theo ngày :