Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội
Thứ hai, ngày 01/10/2018 | 08:28 AM (GMT +7)
Thực hiện Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 07/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng; UBND tỉnh có công văn yêu cầu các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai một số nhiệm vụ sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đến người lao động, chủ động nắm  tình hình, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dung chủ trương cải cách hệ thống chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội để xuyên tạc, kích động, lôi kéo công nhân lao động ngừng việc tập thể, tụ tập đông người bất hợp pháp.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam thông tin, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trên theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tổ chức trao đổi, đối thoại với công nhân lao động về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp với Công đoàn các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, chấp hành nội quy lao động của doanh nghiệp, không tự ý nghỉ việc gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và thu nhập của người lao động, chủ động các biện pháp phòng ngừa đảm bảo an ninh trật tự và tài sản của doanh nghiệp./.

Thúy Hằng

Lượt xem:  573

Tin đã đưa
Xem theo ngày :