Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Td phòng chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh
Thứ hai, ngày 01/10/2018 | 02:47 PM (GMT +7)
Kế hoạch tiêm vắc xin Td phòng chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2906/QĐ-UBND.

Mục tiêu phấn đấu trên 90% đối tượng từ 5 - 40 tuổi tại huyện Bắc Trà My được tiêm 03 mũi vắc xin Td; trên 90% đối tượng từ 5 - 40 tuổi tại 05 huyện Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Phư c Sơn được tiêm vắc xin Td mũi thứ 3.

Dự kiến, tiêm 03 mũi vắc xin Td cho 24.482 đối tượng từ 5 -  40 tuổi tại  huyện Bắc  Trà My diễn ra từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019.

Tiêm vắc xin Td mũi thứ 3 cho 68.951 đối tượng từ 5 – 40 tuổi đã được tiêm 02 mũi Td trước đó tại 05 huyện là Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông  Giang, Nam Giang, Phước  Sơn trong tháng 9/2018.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,159

Tin đã đưa
Xem theo ngày :