Hiệp Đức: 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 348 tỷ đồng
Thứ 5, ngày 04/10/2018 | 03:26 PM (GMT +7)
Theo báo cáo của huyện Hiệp Đức, 9 tháng qua, kinh tế huyện Hiệp Đức có bước tăng trưởng khá, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 348 tỷ đồng tăng 0,47% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiêp và xây dựng gần 300 tỷ đồng, giá trị thương mại và dịch vụ đạt 550 tỷ đồng. Công tác qui hoạch ngày càng được chú trọng đầu tư; có 37 công trình xây dựng cơ bản khởi công mới và 34 công trình chuyển tiếp được các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và giải ngân chiếm tỷ lệ 77,5%.

Về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện bình quân đạt 11,36 tiêu chí/xã và cuối năm nay Hiệp Thuận đạt xã nông thôn mới. Có 250 hộ thoát nghèo và 199 hộ thoát cận nghèo. Công tác xây dựng đảng được tăng cường qua việc kiểm tra giám sát các tổ chức đảng và đảng viên cam kết thực hiện chỉ thị 05 học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM và thực hiện NQTW 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng.

Thùy Dung

Lượt xem:  162

Tin đã đưa
Xem theo ngày :