Đề xuất sửa đổi quy định người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Thứ hai, ngày 22/10/2018 | 10:24 AM (GMT +7)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ảnh minh họa

Theo đề xuất của Bộ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tập trung vào 6 vấn đề: (1) Mở rộng và điều chỉnh hình thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; (2) Điều chỉnh, cụ thể hóa quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề “hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài” và giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (3) Điều chỉnh các quy định về nâng cao chất lượng nguồn lao động để đảm bảo có nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của người sử dụng; (4) Điều chỉnh các quy định về chi phí người lao động phải nộp phù hợp với thực tế thị trường, xu hướng quốc tế, bảo đảm trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động; (5) Quy định rõ hình thức và mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; (6) Nâng cao trách nhiệm của người lao động khi làm việc ở nước ngoài, giảm tỷ lệ vi phạm hợp đồng, không về nước sau khi hết hạn hợp đồng. Đồng thời, rà soát để sửa đổi, bổ sung những quy định của Luật số 72 mang tính kỹ thuật. Không làm thay đổi những chính sách lớn của Luật số 72 đã được Quốc hội khóa XI thông qua.

Mời bạn đọc xem toàn văn đề nghị xây dựng dự án Luật và góp ý tại đây.

Linh Chi

Lượt xem:  121

Tin đã đưa
Xem theo ngày :