Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.
Thứ 3, ngày 23/10/2018 | 08:22 AM (GMT +7)
Bộ Tư pháp vừa có công văn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý tích cực, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).

Theo đó, Bộ này đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý tổ chức đợt cao điểm về truyền thông, xây dựng và tăng thời lượng các chuyên trang, chuyên mục, các bài viết, phóng sự chuyên sâu về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề, khẩu hiệu của Ngày Pháp luật năm 2018 cũng như mục đích, ý nghĩa, kết quả của đợt thi đua 05 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật. Trong đó, trọng là các mô hình hay, cách làm hiệu quả sau 05 năm triển khai; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật.

Tập trung đẩy mạnh thông tin, truyền thông Lễ mitting hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, dự kiến bắt đầu lúc 20h00 ngày 09/11/2018.

Thúy Hằng

Lượt xem:  454

Tin đã đưa
Xem theo ngày :