uct
Công bố 181 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Công bố 181 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ 5, ngày 08/11/2018 | 02:58 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3364 /QĐ-UBND ngày 07/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết và phạm vi quản lý củaSở Kế hoạch và Đầu tưtỉnh Quảng Nam.

 

Theo đó, UBND tỉnh công bố 181 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Trong đó, cấp tỉnh 156 TTHC thuộc các lĩnh vực: Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã; thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam; Lĩnh vực đấu thầu; Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Lĩnh vực đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn; Lĩnh vực thẩm định chủ trương đầu tư; Lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Cấp huyện 25 TTHC ở các lĩnh vực: Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã; Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; Lĩnh vực đấu thầu.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thùy Dung

Lượt xem:  186

Tin đã đưa