Nông Sơn: Hơn 4,8 triệu USD nâng cao chất lượng đời sống người dân
Thứ 6, ngày 09/11/2018 | 09:19 AM (GMT +7)
Theo tin từ UBND huyện Nông Sơn, trong 10 năm qua, Tổ chức Tầm nhìn thế giới hỗ trợ huyện Nông Sơn hơn 4,8 triệu USD với 5 hợp phần dự án: Giáo dục, y tế, sinh kế, nâng cao năng lực và bảo trợ.

Cùng với đó, Chương trình cũng đã chuyển giao các mô hình liên quan đến ICM với 24 câu lạc bộ ICM, SRI với hơn 700 hộ dân tham gia, qua đó giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống.

Các hoạt động của chương trình góp phần giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 9% thể nhẹ cân, 6,2% thể gầy còm, 17,9% thể thấp còi; 63,2% hộ được tiếp cận hố xí hộ gia đình, 81,2% hộ gia đình tiếp cận nước sạch...Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 66,8% (năm 2008) đến nay còn 18%; giảm số lượng trẻ em dễ bị tổn thương nhất từ 1.793 trẻ (năm 2008) còn 350 trẻ. Giai đoạn 2018 - 2021, chương trình sẽ thực hiện 3 hợp phần dự án: bảo vệ trẻ em, sinh kế, huy động cộng đồng và bảo trợ.

Thúy Hằng

Lượt xem:  110

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.