Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính
Thứ 4, ngày 14/11/2018 | 02:32 PM (GMT +7)
Bộ Tài chính đang trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính. Nghị định này sửa đổi, bổ sung 14 Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, casino, đặt cược, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm, thẩm định giá, chứng khoán.

Theo đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Dự thảo Nghị định đã hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa 117 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Trong lĩnh vực kế toán, Nghị định đã cắt giảm 3 điều kiện đối với việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới. Đối với kinh doanh dịch vụ kiểm toán, Nghị định đã cắt giảm 10 điều kiện, đơn giản hóa 1 điều kiện, trong đó, đã bỏ điều kiện người đại diện phần vốn góp của tổ chức tại Công ty TNHH kiểm toán phải là kiểm toán viên hành nghề khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, Nghị định cũng cắt giảm 4 điều kiện, đơn giản hóa 1 điều kiện; cắt giảm 4 điều kiện với lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; cắt giảm 1, đơn giản hoả 1 đối với lĩnh vực kinh doanh casino, cắt giảm 19 điều kiện, đơn giản hoá 7 điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Đối với lĩnh vực thẩm định giá, Nghị định đơn giản hóa 2 điều kiện về tỷ lệ vốn góp của tổ chức trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá...

Mai Chi

Lượt xem:  161

Tin đã đưa