uct
Quảng Nam: Phê duyệt danh sách các ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ liên kết
Quảng Nam: Phê duyệt danh sách các ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ liên kết
Thứ 3, ngày 20/11/2018 | 09:21 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Chăn nuôi heo là một trong những nghề được ưu tiên hỗ trợ liên kết phát triển sản xuất

Theo đó, có 6 nhóm ngành hàng, sản phẩm được khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ liên kết, gồm:  (1) Trồng trọt; (2) Chăn nuôi; (3) Thủy sản; (4) Động vật lưỡng cư; (5) Nhóm bò sát; (6) Muối. Cụ thể như sau:

(1) Trồng trọt:

 - Cây lương thực: Lúa: Lúa giống, các loại lúa thương phẩm; Nếp các loại: Nếp giống, nếp thương phẩm; Ngô: Ngô giống, ngô thương phẩm, ngô sinh khối (phục vụ chăn nuôi).

- Cây có bột: Khoai lang; Cây sắn; Các loại cây có bột khác.

- Cây công nghiệp ngắn ngày: Cây lạc (đậu phụng): Lạc giống, lạc thương phẩm; Mè;  Đậu các loại: Đậu giống, Đậu thương phẩm.

- Cây rau, củ quả: Các loại rau ăn lá, củ, quả (sản xuất theo GlobalGAP, VietGAP hoặc các tiêu chuẩn của người đặt hàng).

- Cây công nghiệp dài ngày: Hồ tiêu, cao su, chè; Cây lâm nghiệp, cây gỗ: Các loài Keo và các loài cây bản địa (Sao đen, Gáo vàng, Dổi,…) trồng rừng gỗ lớn, cây Dó bầu, Cây mây.

- Cây dược liệu: Theo danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015-2020 được ban hành theo Quyết định số 206/QĐ-BYT ngày 22/01/2015 của Bộ Y tế và theo nhu cầu của nhà đầu tư được UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư.  Cây ăn quả: Chuối, Mít, Thơm, Lòn Bon, Bưởi (Trụ lông, Thanh trà,…), Cam, Quýt, Chanh, Chôm chôm, Sầu riêng, Măng cụt.

- Cây khác: Cau lấy trái, cây dâu tằm, cây sen. Nấm: Nấm dược liệu, Nấm thực phẩm.

(2) Chăn nuôi: 

- Gia súc: Bò, Trâu, Heo, Dê, Thỏ.

- Gia cầm: Gà (thịt, trứng), vịt (thịt, trứng), bồ câu, chim Trĩ, Ngan, Chim Cút.

(3) Thủy sản:

- Cá các loại.

- Nhóm giáp xác: Cua, Tôm sú, Tôm thẻ, Tôm càng xanh.

- Nhóm động vật thân mềm: Nghêu, Sò huyết, Hàu, Ốc hương.

- Rau cau chỉ vàng, Rong biển các loại.

(4) Động vật lưỡng cư: Ếch.

(5) Nhóm bò sát: Ba ba nước ngọt, Kỳ nhông, Kỳ đà.

(6) Muối.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình sản xuất, nếu các địa phương có đề nghị bổ sung ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ liên kết (ngoài danh mục trên); UBND tỉnh uỷ quyền cho Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét quyết định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Về phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết,  UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ các dự án liên kết do chủ trì liên kết xây dựng để triển khai thực hiện sản xuất cùng lúc một ngành hàng, sản phẩm trên địa bàn của 02 huyện, thị xã, thành phố trở lên và có tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước từ 5 tỷ đồng trở lên.

UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ các dự án liên kết có phạm vi thực hiện giới hạn trong một huyện, thị xã, thành phố và có tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước dưới 5 tỷ đồng.

Hồ sơ và trình tự thủ tục liên kết được thực hiện theo quy định tại Điều 12, Chương III, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

Linh Chi

Lượt xem:  100

Tin đã đưa
Xem theo ngày :