Công bố 19 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính
Thứ 3, ngày 20/11/2018 | 09:54 AM (GMT +7)
Ngày 15/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3455/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, có 19 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính ở các lĩnh vực: ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, quản lý giá, quản lý công sản… trong đó, cấp tỉnh có 17 TTHC, cấp huyện có 02 TTHC. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 04/8/2016, Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 12/4/2017, Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Thùy Dung

Lượt xem:  212

Tin đã đưa