Ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt Phương án cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng quy mô nhỏ
Thứ 3, ngày 20/11/2018 | 02:25 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt Phương án cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng tại các khu vực có quy mô nhỏ dưới 05 ha thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh (không được chia cắt khu vực có quy mô lớn, không kết hợp khai thác và tận thu khoáng sản trong quá trình cải tạo, chỉnh trang).

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố về quy trình, nội dung yêu cầu để lập và thực hiện các Phương án cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng theo Quyết định này; đồng thời có ý kiến thẩm định các Phương án cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng trước khi UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt theo quy định;

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT giám sát chặt chẽ quá trình cải tạo đất phục vụ sản của các địa phương trong quá trình cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng;

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phê duyệt các Phương án cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng theo quy mô diện tích được ủy quyền; chịu trách nhiệm quản lý quá trình thực hiện cải tạo, chỉnh trang tại địa phương; tổ chức nghiệm thu đánh giá và báo cáo kết quả cải tạo, chỉnh trang về UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT) sau khi kết thúc thực hiện Phương án.

Thúy Hằng

Lượt xem:  331

Tin đã đưa
Xem theo ngày :