Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thanh toán vốn các dự án cho nhà thầu
Thứ 4, ngày 21/11/2018 | 02:13 PM (GMT +7)
Ngày 21/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6746/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ban ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thanh toán vốn các dự án cho nhà thầu để thực hiện chuyển nộp nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh triển khai thực nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6022/UBND-KTTH ngày 23/10/2018 và các văn bản liên quan về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, trong đó cần tập trung kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện, khả năng giải ngân của các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư; tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc để hoàn chỉnh hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức nghiệm thu khối lượng thực hiện để làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu theo đúng quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp thông tin các đơn vị còn nợ các khoản thuế cho các chủ đầu tư và phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan để theo dõi tiến độ giải ngân và thanh toán vốn cho nhà thầu để thực hiện thu các khoản nợ thuế theo đúng quy định./.

 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  273

Tin đã đưa
Xem theo ngày :