Thông tin đường dây nóng cải cách hành chính của thành phố Hội An
Thứ 4, ngày 21/11/2018 | 02:57 PM (GMT +7)
UBND Thành phố đã công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Theo đó, đường dây nóng được cung cấp gồm số cố định và di động của đồng chí Trưởng phòng Nội vụ Thành phố là: 0235.3861911 và 0905.223.201.

Việc cung cấp đường dây nóng cải cách hành chính giúp tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân phản ánh, kiến ngị về giải quyết thủ tục hành chính, thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Mai Chi

Lượt xem:  69

Tin đã đưa
.