Công bố 59 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
Thứ 4, ngày 21/11/2018 | 03:29 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 3501/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 công bố 59 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng có 17 thủ tục hành chính; lĩnh vực sở hữu trí tuệ có 6 thủ tục hành chính; lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân có 7 thủ tục hành chính; lĩnh vực hoạt dộng khoa học và công nghệ có 29 thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số3045/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam.

Xem chi tiết tại đây: Quyết định; Phụ lục

Thùy Dung

Lượt xem:  339

Tin đã đưa
Xem theo ngày :