Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam
Thứ 4, ngày 21/11/2018 | 03:41 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam.

Quy chế gồm 5 Chương, 15 Điều quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam.

Chức năng của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Hội đồng Tư vấn) là tổ chức do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập để tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo hành chính thuộc thẩm quyền; đảm bảo giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Hội đồng Tư vấn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, kết luận theo đa số và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu, tư vấn của Hội đồng, có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, chưa có sự thống nhất về quan điểm giải quyết vụ việc giữa các cơ quan có liên quan và các vụ việc khiếu nại, tố cáo khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thành phần của Hội đồng Tư vấn gồm: Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh. Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh được mời tham gia làm thành viên. Hội đồng Tư vấn gồm có Chủ tịch Hội đồng, 02 Phó chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Tư vấn do ngân sách tỉnh đảm bảo và được bố trí hằng năm vào trong kinh phí hoạt động của Thanh tra tỉnh.

Xem chi tiết tại đây: QĐ 3492.pdf QC 3492.pdf

LV

Lượt xem:  306

Tin đã đưa
Xem theo ngày :