Tăng cường công tác phối hợp để xử lý có hiệu quả các khoản nợ xấu
Thứ 6, ngày 23/11/2018 | 09:48 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 nhằm xử lý có hiệu quả các khoản nợ xấu.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh tăng cường công tác phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội khóa XIV, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu, trong đó đặc biệt lưu ý một số nội dung như hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức tín dụng triển khai thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương để xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo; hỗ trợ tổ chức tín dụng, các Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) trong quá trình thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội khóa XIV, đặc biệt trong các trường hợp khách hàng chây ỳ, không hợp tác; tạo điều kiện để tổ chức tín dụng có thể xử lý nhanh tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu liên quan đến các vụ án đang được xử lý tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh trong việc hỗ trợ công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, các Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); đồng thời chủ trì, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định./.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  267

Tin đã đưa
Xem theo ngày :