Ban hành Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh
Thứ hai, ngày 26/11/2018 | 10:08 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 ban hành Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021.

Mục tiêu Đề án sắp xếp lại các hội gắn với thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội; tránh trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho hội tổ chức và hoạt động đúng theo các nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội.

Theo Đề án, đối với hội cấp tỉnh, UBND tỉnh thực hiện sắp xếp các hội theo phương án như sau: Đối với các hội được Nhà nước giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động hoặc giao hợp đồng lao động: Hợp nhất, sáp nhập với một số hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trên cùng phạm vi, lĩnh vực hoạt động; trong đó có các hội không được Nhà nước giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động hoặc giao hợp đồng lao động, nhưng có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ với các hội khác như: Hội Người Khuyết tật và Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo, Hội Cựu giáo chức và Hội Khuyến học, hội Châm cứu và Hội Đông y.

Hợp nhất 06 thành 03 hội (giảm 03 hội): Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo với Hội Người khuyết tật, lấy tên gọi là Hội Bảo trợ và Người khuyết tật. Hội Khuyến học với Hội Cựu giáo chức, lấy tên gọi là Hội Khuyến học - Cựu giáo chức. Hội Tù yêu nước với Hội Cựu Thanh niên xung phong, lấy tên gọi là Hội Tù yêu nước - Cựu thanh niên xung phong.

Sáp nhập 04 thành 02 hội (giảm 02 hội): Hội Từ thiện vào Hội Chữ thập đỏ, lấy tên gọi là Hội Chữ thập đỏ. Hội Châm cứu vào Hội Đông y, lấy tên gọi là Hội Đông y. Giải thể Hội Làm vườn (giảm 01 hội. Giữ nguyên 09 hội: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; Hội Văn học - Nghệ thuật; Hội Nhà báo; Hội Luật gia; Liên minh Hợp tác xã; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Hội Người mù; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi.

Đối với các hội không được Nhà nước giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động hoặc giao hợp đồng lao động:

- Giải thể 10 hội (giảm 10 hội): Các hội kéo dài thời gian tổ chức đại hội nhiệm kỳ: Hội Chăn nuôi-Thú y (2002-2005); Hội Sinh Vật cảnh (2007-2012); Hội Bảo vệ thực vật (2011-2016); Hội Di sản văn hóa; (2007-2012); Hiệp hội ngành dệt vải sợi (2010-2014); Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường (2009-2013); Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường (2004-2009); Hội Khoa học và kỹ thuật cơ khí-Tự động hóa (2007-2012); Hội Tin học-Viễn thông (2008-2013). Lý do: Về quá trình hoạt động của các hội nêu trên, từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập, phê duyệt điều lệ hội, đến nay, hội không hoạt động thường xuyên, liên tục, còn để kéo dài nhiệm kỳ đại hội và hằng năm, không báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Hội hoạt động không hiệu quả: Hội Dược học.

Giữ nguyên 28 hội: Hội Hữu nghị Việt-Pháp; Hội Hữu nghị Việt-Nga; Hội Hữu nghị Việt-Hàn; Hội Hữu nghị Việt-Lào; Ban Liên lạc Cựu quân tình nguyện Việt-Lào; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam; Đoàn Luật sư; Hội Công chứng; Hội Kế hoạch hóa gia đình; Hội Điều dưỡng; Hội Nghề cá; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Hội Sâm Núi Ngọc Linh và Quế Trà My; Liên đoàn Quần vợt; Liên đoàn Cầu lông; Hội Mô tô-Xe đạp; Hội Cổ động viên bóng đá; Hiệp hội du lịch Quảng Nam; Hiệp hội ô tô vận tải; Hội Xây dựng; Hội Kiến trúc sư; Hội Quy hoạch phát triển đô thị Quảng Nam; Hội Taekwondo; Hội Karatedo; Hội Võ thuật cổ truyền; Hiệp hội ngành nghề mây, tre, lá; Hiệp hội thủ công mỹ nghệ Quảng Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp.

Kết quả sau khi sắp xếp các hội, tổng số hội cấp tỉnh hiện nay là 58 hội, trong đó có 17 hội được Nhà nước giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động hoặc giao hợp đồng lao động; 41 hội không được Nhà nước giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động hoặc giao hợp đồng lao động. Thực hiện sắp xếp với việc hợp nhất 06 hội, sáp nhập 04 hội, giải thể 11 hội, giữ nguyên 37 hội; sau khi sắp xếp, giảm 16 hội, còn 42 hội.

Đối với hội cấp huyện, hội cấp xã, căn cứ mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc sắp xếp các hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá tổ chức, hoạt động của các hội thuộc phạm vi quản lý để sắp xếp các hội cho phù hợp. Tổng số hội cấp huyện là: 190 hội, định hướng sắp xếp giảm 55 hội, còn 135 hội.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,084

Tin đã đưa
Xem theo ngày :