Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Thứ hai, ngày 26/11/2018 | 03:00 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6854/UBND-NC ngày 26/11/2018 yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Cụ thể, UBND tỉnh giao cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt là quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chấp hành nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn và chỉ tiêu trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo quy định mới của Bộ Quốc phòng tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018,kiên quyết xử lý các trường hợp tiêu cực, vi phạm trong công tác tuyển quân.

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc tuyển quân “3 trong 1"; quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện trong tuyển quân, đó là: Nâng cao tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học, thanh niên là đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức trong tuyển quân.Đồng thời, từng bước tạo nguồn để phấn đấu nâng tỷ lệ một thanh niên có đủ 3 tiêu chí nêu trên. Chú trọng thực hiện giao quân gắn với vùng động viên để xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cho cán bộ địa phương; bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, ngành tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hướng dẫn cụ thể về quy trình, nội dung thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về số lượng, tiêu chuẩn và phương pháp giao nhận quân; phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện quy trình tuyển quân.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, Công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, xét duyệt số công dân có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.Tổ chức xác minh, xét duyệt chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức của công dân chuẩn bị nhập ngũ theo quy định và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ.

Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh theo phân công của Hội đồng chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện nhiệm vụ tuyển quân bảo đảm đủ số lượng, chất lượng theo chỉ tiêu tỉnh giao; động viên, tạo điều kiện cho công chức, viên chức thuộc quyền trong độ tuổi gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các Sở, Ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự, chỉ đạo ngành dọc phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tuyển quân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; xét duyệt chặt chẽ, dân chủ, công khai về các điều kiện, tiêu chuẩn đối với những công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình; thực hiện tốt công tác sơ tuyển ở cấp xã, khám sức khỏe ở cấp huyện.  Đặc biệt, chủ trương,có kế hoạch, chính sách đối với những công dân đủ tiêu chí “3 trong 1” nhập ngũ, có đầy đủ phẩm chất, năng lực, đủ tiêu chuẩn tạo nguồn và phát triển nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương sau này. Thực hiện phương châm vừa nâng cao chất lượng tuyển quân, tạo công bằng trong thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự và không gây trở ngại quá trình sinh hoạt, công tác của công dân.Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu, chất lượng giao quân của địa phương. Chỉ đạo cơ quan quân sự, cơ quan công an phối hợp với các ngành có liên quan của địa phương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; đón tiếp chu đáo quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, quan tâm giải quyết chính sách đào tạo, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Chỉ đạo Hội đồng khám sức khỏe tổ chức khám sức khỏe đúng, đủ thành phần. Cần hỗ trợ tốt nhất cho việc tổ chức khám để có kết luận chính xác sức khỏe cho thanh niên. Tổ chức xét nghiệm HIV, ma túy cho số thanh niên trúng tuyển trước khi gọi nhập ngũ. Quản lý, nắm chắc số thanh niên đã phát lệnh gọi nhập ngũ, phúc tra trước khi giao quân, tuyệt đối không để thanh niên không đủ sức khỏe, vi phạm pháp luật nhập ngũ vào Quân đội.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  728

Tin đã đưa
Xem theo ngày :