Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế Quảng Nam
Thứ hai, ngày 26/11/2018 | 04:29 PM (GMT +7)
Nhìn chung, các nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành y tế Quảng Nam thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra từ đầu năm. Việc triển khai CNTT góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực, hoạt động khác của ngành.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Y tế đã triển khai kế hoạch số 75/KH-SYT ngày 18/01/2018 về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2018; Quyết định số 03/QĐ-SYT ngày 02/01/2018 về thành lập tổ công nghệ thông tin. Phổ biến các văn bản pháp quy về CNTT như: Quyết định 2126/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 về ban hành Quy chế bảo đảm an toàn giao thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ; Công văn số 102/CNTT-YTĐTI ngày 12/3/2018 của Bộ Y tế về tăng cường ứng dụng CNTT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, tổ chức các cuộc họp bàn về triển khai ứng dụng CNTT tại Y tế cơ sở, giám sát thực hiện lập Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tại Quế Sơn, Phú Ninh, Điện Bàn,...

Bên cạnh đó, Sở đã tiếp tục tổ chức vận hành, khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp tại Sở Y tế. Mở rộng triển khai việc gửi nhận văn bản điện tử, liên thông với hệ thống phần mềm với UBND tỉnh và Bộ Y tế. Cập nhật nội dung thông tin lên website Sở Y tế đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và nhu cầu thông tin về Y tế địa phương, các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Xây dựng các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật “phòng họp trực tuyến”. Xây dựng và duy trì 18 dịch vụ công của Sở Y tế được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, triển khai phần mềm một cửa để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả các thủ tục hành chính cho người dân;

Về phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT (HIS), phần mềm HIS đã chuẩn hóa toàn bộ danh Mục dùng chung của các phần mềm theo danh mục dùng chung do Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền ban hành, dần hoàn thiện các chức năng đáp ứng yêu cầu quản lý bệnh viện; Đảm bảo kết nối liên thông với Cổng giám định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 100% cơ sở khám chữa bệnh liên thông và gửi dữ liệu tới Bộ Y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng Hồ sơ gửi giám định trong 6 tháng 2018 là 2.019.112 hồ sơ. Thực hiện liên thông thông tin xét nghiệm (LIS) với Phần mềm HIS đạt tỷ lệ 80%. Tỷ lệ hồ sơ gửi đúng ngày còn thấp, tỷ lệ 33,1%.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì công tác quản lý sức khỏe người dân, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho những người chưa thực hiện trong năm 2017; thường xuyên cập nhật, bổ sung các thông tin sức khỏe cá nhân khi người dân tham gia khám sức khỏe, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và từ các nguồn dữ liệu khác. Tính tới thời điểm 31/6/2018, hồ sơ nhân khẩu có trong hệ thống là 1.772.698 hồ sơ, Trong đó số hồ sơ được cập nhật 1.761.066(99,34%)và hồ sơ khám lập 1.402.230(79,1%), Phần mềm có sự liên thông với các hệ thống khác (Tiêm chủng, HIS,..).Từ cuối tháng 5/2018: 273.600 hồ sơ được liên thông giữa các hệ thống khác qua hệ thống hồ sơ sức khỏe.

Hệ thống tiêm chủng quốc gia được triển khai áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, có 182.199 đối tượng tiêm chủng được quản lý, theo dõi trên hệ thống. Hỗ trợ quản lý vắc xin, vật tư y tế và quản lý kế hoạch tiêm chủng tại các cơ sở y tế.

Hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm giúp thông tin về tình hình, chiều hướng của bệnh truyền nhiễm được cập nhật liên tụcqua đó việc lập kế hoạch, triển khai và đánh giá các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm có hiệu quả. Từ 01/01/2018 đến nay đã có 1.566 trường hợp bệnh được ghi nhận theo dõi trên hệ thống.

Thùy Dung

Lượt xem:  237

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :