Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Thứ 3, ngày 27/11/2018 | 02:22 PM (GMT +7)
Sáng 27/11, Sở Tài nguyên & Môi trường Quảng Nam tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Quảng Nam.

Theo báo cáo tại hội thảo, bên cạnh những đóng góp tích cực, quá trình phát triển công nghiệp đã tạo ra một lượng lớn các chất thải, nước thải và khí thải công nghiệp. Nếu công tác quản lý, xử lý các loại chất thải không tốt rất dễ gây ra những tác động xấu đến môi trường. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường. Báo cáo đã cung cấp bộ số liệu nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và kiểm soát ô nhiễm trong lĩnh vực công nghiệp đồng thời là nguồn thông tin, số liệu phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.

Tại hội thảo nhiều ý kiến của các địa phương, Ban ngành tập trung vào các nội dung như hiện trạng và sức ép của ô nhiễm môi trường từ KCN, CCN; thực trạng và những khó khăn bất cập trong công tác quản lý môi trường hiện nay ở các địa phương; một số phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường thời gian đến.

Mai Chi

Lượt xem:  116

Tin đã đưa
Xem theo ngày :