Kết quả thực hiện ứng dụng phần mềm Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tại tỉnh Quảng Nam
Thứ 3, ngày 27/11/2018 | 02:45 PM (GMT +7)
Thực hiện Kế hoạch 2502/KH-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện ứng dụng phần mềm Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân (HSSK) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018, Sở Y tế báo cáo kết quả triển khai ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân (viết tắt HSSK) năm 2018.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện phần mềm HSSK năm 2018. Xây dựng kế hoạch thực hiện phần mềm HSSK năm 2018; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai ứng dụng HSSK; chỉ đạo thực hiện liên thông, kết nối dữ liệu các phần mềm y tế;chỉ đạo rà soát danh sách nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn quản lý; chỉ đạo hoàn thiện thông tin ban đầu về dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Viettel, VNPT triển khai việc liên thông, kết nối một chiều từ phần mềm khám chữa bệnh BHYT sang phần mềm HSSK theo mẫu giấy ra viện. Ban hành kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ quản lý và sử dụng HSSK cho các cơ sở y tế.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, có 18 huyện triển khai lập HSSK, 244 xã đã triển khai với tổng số HSSK là 1.784.598. Có 100% xã/phường/thị trấn triển khai phần mềm HSSK, đã có sự liên thông, kết nối từ phần mềm KCB (HIS) sang HSSKvới tỷ lệ liên thông 25,1%. Trong đó, tuyến tỉnh 0,3%, tuyến huyện 18,5%, tuyến xã 81,2%. Liên thông được thực hiện tự động từ HIS sang HSSK nếu cùng một nhà cung cấp; chưa liên thông tự động từ HIS của VNPT sang HSSK của Viettel. Số hồ sơ bị trùng lắp cần phải xử lý bỡi phần mềm gộp hồ sơ là 154.101 hồ sơ, chiếm 25,8%. Ứng dụng HSSK tại các xã phục vụ quản lý, theo dõi sức khỏe giúp công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu chưa thật sự có hiệu quả, chưa cấp được mã ID cho khách hàng tự quản lý. Bên cạnh đó, đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho tuyến huyện; 7 lớp tuyến xã sẽ tổ chức trong tháng 11/2018; kiểm tra, giám sát nhiều đợt, nhất là lồng ghép trong đợt kiểm tra cuối năm

Tỉnh ta là một trong những tỉnh đầu tiên triển khai phần mềm HSSK trong cả nước. Bước đầu đã đưa CNTT về tuyến xã phục vụ công tác quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo xu hướng cuộc cách mạng 4.0. Hầu hết người dân tỉnh Quảng Nam đã được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, được tuyến xã quản lý, theo dõi. Tuy nhiên, phần mềm này đến nay cũng chưa hoàn chỉnh, chỉ mới là bước đầu tạo lập hồ sơ; việc liên thông, kết nối để chia sẻ số liệu y tế từ phần mềm HIS sang HSSK còn thấp, chưa đạt yêu cầu về chất lượng. Tại tuyến xã, khả năng ứng dụng phần mềm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân còn nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, tập trung ưu tiên khắc phục các khó khăn, tồn tại nêu trên với mục tiêu phải liên thông, kết nối dữ liệu tự động, kịp thời và đầy đủ từ các phần mềm y tế (HIS, TCMR...) sang HSSK phục vụ cho công tác quản lý và sử dụng hiệu quả tại địa phương.

Đồng thời, tiếp tục triển khai một số nội dung như tăng cường thông tin tuyên truyền qua nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp về ý nghĩa và lợi ích của công tác quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ điện tử. Rà soát, bổ sung những người sinh sống trên địa bàn tỉnh nhưng chưa được tạo lập HSSK. Phối hợp với BHXH tỉnh, đơn vị cung cấp phần mềm chuyển đổi xác định mã định danh dựa trên họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh sang mã số thẻ BHYT năm 2018; triển khai cấp mã định danh (ID) cho người dân để phối hợp quản lý HSSK. Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật sử dụng HSSK cho cán bộ y tế huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tạo lập HSSK tại các địa phương.

TD

Lượt xem:  299

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :