Thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2018-2019
Thứ 3, ngày 27/11/2018 | 03:20 PM (GMT +7)
Thực hiện Công văn số 179/TWPCTT ngày 16/11/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2018-2019; UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2018-2019.

Trong đó, yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện, hồ chứa thủy lợi nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại điểm 1 Công văn số 179/TWPCTT ngày 16/11/2018; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn năm 2019 và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng ElNino trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn với các kịch bản về nguồn nước có khả năng xảy ra để sẵn sàng triển khai các giải pháp ứng phó, có kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm, phù hợp, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thiếu nước; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và PTNT đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  365

Tin đã đưa
Xem theo ngày :