Ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
Thứ 3, ngày 27/11/2018 | 04:02 PM (GMT +7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Nông nghiệp, bao gồm: Tiêu chí xác định rừng, phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng; Giao rừng, cho thuê rừng sản xuất, chuyên loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng; đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng và điều chỉnh, miễn, giảm mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng; nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, sử dụng tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân , cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến các hoạt động lâm nghiệp tại Việt Nam.

Xem chi tiết Nghị định tại đây 156_2018_NĐ-CP.pdf

LV

Lượt xem:  421

Tin đã đưa
Xem theo ngày :