uct
Trợ giá doanh nghiệp đường sắt phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội
Trợ giá doanh nghiệp đường sắt phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội
Thứ 4, ngày 28/11/2018 | 08:33 AM (GMT +7)
Bộ Giao thông vận tải đang soạn thảo dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội.

Theo đó, sẽ hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt theo theo từng nhiệm vụ đã thực hiện. Kinh phí hỗ trợ giá được xác định là khoản chênh lệch giữa Tổng chi phí hợp lý, hợp lệ để thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt và Tổng doanh thu của nhiệm vụ đó. Kinh phí hỗ trợ giá được xác định cho từng nhiệm vụ cụ thể.

Trong trường hợp vận tải phục vụ nhiệm vụ an sinh xã hội, doanh nghiệp vận tải đường sắt sẽ được hỗ trợ theo từng chuyến tàu chạy trên từng tuyến. Kỳ áp dụng theo quý hoặc năm. Kinh phí hỗ trợ giá được xác định là khoản chênh lệch giữa Tổng chi phí hợp lý, hợp lệ để thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ an sinh xã hội và Tổng doanh thu của hoạt động vận tải phục vụ nhiệm vụ an sinh xã hội trong kỳ.

Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức kiểm tra xét duyệt quyết toán chi phí hỗ trợ giá, báo cáo kết quả xét duyệt cho Bộ Giao thông vận tải trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ, thẩm định báo cáo quyết toán chi phí thực hiện vận tải thực hiện nhiệm vụ đặc biệt và có văn bản gửi Bộ Tài chính để làm cơ sở quyết toán với ngân sách nhà nước.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  87

Tin đã đưa
Xem theo ngày :