uct
Quy chế quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Quảng Nam” cho các sản phẩm từ tơ, lụa
Quy chế quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Quảng Nam” cho các sản phẩm từ tơ, lụa
Thứ 4, ngày 28/11/2018 | 09:01 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Quảng Nam” cho các sản phẩm từ tơ, lụa của tỉnh Quảng Nam nhằm mục đích bảo vệ danh tiếng sản phẩm, phát triển sản phẩm, quảng bá sản phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm sản phẩm từ tơ, lụa trên thị trường trong và ngoài nước.

Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Quảng Nam” cho các sản phẩm từ tơ, lụa của tỉnh Quảng Nam, bao gồm tất cả các khâu từ nguyên liệu, trồng trọt đến chế biến, hoàn thiện sản phẩm.Nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) “Quảng Nam” là nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mẫu của NHCN gồm phần chữ “Quảng Nam” và phần hình được ban hành kèm Quy chế này.

Logo nhãn hiệu chứng nhận tơ, lụa Quảng Nam

Các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhu cầu sử dụng NHCN phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm tơ, lụa có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Nam, trong vùng bản đồ theo quy định. Đảm bảo đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh sản phẩm tơ, lụa theo quy định của pháp luật về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, an toàn về sinh thực phẩm. Sản phẩm, dịch vụ bảo đảm các tiêu chí chứng nhận quy định tại Điều 7 Quy chế này. Có hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng NHCN “Quảng Nam”theo quy định. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp quyền sử dụng NHCN; Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập doanh nghiệp …; Chứng minh sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (thông qua truy xuất nguồn gốc).

Tiêu chí sản phẩm từ tơ, lụa được cấp quyền sử dụng đáp ứng yêu cầu sau: Sản phẩm mang NHCN “Quảng Nam” cho sản phẩm sản phẩm từ tơ, lụa của tỉnh Quảng Nam phải có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý được xác định bằng bản đồ kèm theo Quy chế này. Các tiêu chí về chỉ tiêu cảm quan, chất lượng do Chủ sở hữu ban hành theo quy định riêng.

Về quy trình cấp quyền sử dụng NHCN, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng NHCNgửi đơn đăng ký theo quy định cho Chủ sở hữu NHCNđề nghị được cấp quyền sử dụng. Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đăng ký hợp lệ của các tổ chức, cá nhân, chủ sở hữu NHCN phải tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở của tổ chức, cá nhân yêu cầu và đánh giá, thẩm định trên cơ sở các tiêu chí chứng nhận nêu tại Quy chế này. Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhãn hiệu phải ra quyết định cấp hoặc không cấp quyền sử dụng NHCN. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Thúy Hằng

Lượt xem:  268

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.