uct
Hiệu quả từ công tác phối hợp giữa mặt trận với các tổ chức thành viên thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”
Hiệu quả từ công tác phối hợp giữa mặt trận với các tổ chức thành viên thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”
Thứ 4, ngày 28/11/2018 | 02:42 PM (GMT +7)
Nhiều năm qua, thực hiện pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp đã tham gia triển khai có hiệu quả 5 nội dung “Ngày Biên phòng”, đặc biệt Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Công tác phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên với lực lượng Biên phòng đạt được những kết quả nhất định thông qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xác định biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng trong việc phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại; bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tích vực tham gia phối hợp với các đơn vị biên phòng để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh thông qua các hoạt động, các chương trình phối hợp triển khai thực hiện ở địa bàn dân cư.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận, các tổ chức thành viên, nhân dân ở 02 khu vực biên giới biển và biên giới đất liền đã tích cực tham gia nhiều phong trào, mô hình mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả như: Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản biên giới”, mô hình “Tổ tự quản tàu thuyền, bến bãi an toàn”,“Tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển”, “Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 trở lên”,“Thôn không có người vi phạm pháp luật”... Qua đó đã góp phần củng cố hệ thống cơ sở chính trị ở khu vực biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng các tuyến biên giới thành khu vực phòng thủ vững mạnh.

Hiệu quả của công tác phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên với lực lượng biên phòng được thể hiện đậm nét qua các Chương trình: “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Xây dựng nhà Đại đoàn kết”, "Vì những con tàu xa khơi”... có ý nghĩa sâu sắc và tạo sức lan tỏa, sâu rộng: đã phối hợp xây dựng 30 nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” trị giá 1,350 tỷ đồng; 162 nhà Đại đoàn kết, 08 công trình dân sinh trị giá 5,640 tỷ đồng; 06 nhà “Mái ấm chiến sĩ” và 50 máy thông tin liên lạc cho ngư dân và các đồn biên phòng tuyến biển trị giá gần 03 tỷ đồng.

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh tiến hành khảo sát, tổ chức phát động xây dựng mô hình điểm; tổ chức kiểm tra các đơn vị chỉ đạo điểm. Việc huy động toàn dân tham gia phong trào đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng ở khu vực biên phòng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng Bộ đội biên phòng với nhân dân.Việc phối hợp tổ chức đoàn công tác liên ngành về làm việc với các địa phương, gặp gỡ, trao đổi với nhân dân ở hai tuyến biên giới, biển đảo đã thắt chặt thêm mối quan hệ phối hợp và khẳng định tình cảm quân - dân gắn bó.

Để công tác phối hợp thực hiện 05 nhiệm vụ biên phòng trong thời gian đến đạt kết quả cao hơn. Từ việc nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tăng cường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng biên phòng và nhân dân; củng cố và phát triển tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới; đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trung tâm, đột xuất của địa phương; đến việc khen thưởng, động viên sự nghiệp xây dựng bảo vệ biên giới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề xuất một số giải pháp trọng tâm để tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận với Biên phòng trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới:

Một là: Hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Biên phòng và Mặt trận các cấp không chỉ dừng lại ở việc vận động quần chúng tham gia phong trào, tăng cường sức mạnh đoàn kết mà còn huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng ở khu vực biên phòng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng Bộ đội biên phòng với nhân dân. Vì thế, xem nội dung thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên với các đơn vị Biên phòng.

Hai là:  Xác định việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Mặt trận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh tổ chức các hoạt động tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa với nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn biên giới.

Ba là: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, chính quyền cấp xã xây dựng các mô hình nhân dân tự quản trên địa bàn khu vực biên giới, hải đảo; tổ chức ký bản cam kết đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Chú trọng mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ nòng cốt của phong trào; tổ chức các hoạt động giao lưu, nhân rộng mô hình tại địa phương;

Bốn là: Phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị liên quan phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới biển nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Năm là: Do đặc thù về vị trí địa lý, khu vực ven biển, biên giới trình độ dân trí còn thấp; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn cao; giao thông không thuận lợi, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt còn hạn chế. Vì thế, trong thời gian đến, Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động, tiếp tục huy động “Quỹ vì người nghèo”, chương trình “Vì những con tàu xa khơi” để hỗ trợ giúp đỡ bà con vùng biên giới, vùng biển phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo.

 Sáu là: Hằng năm, hướng dẫn Ủy ban MTTQViệt Nam cấp xã phối hợpvới các đơn vị biên phòng tổ chức các hoạt động kỷ niệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện có hiệu quả Thông báo 3555/TB-MTTQ-BĐBP ngày 19/9/2017 về Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ tư lệnh BĐBP.

Mai Chi

Lượt xem:  228

Tin đã đưa