Tăng cường công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh
Thứ 6, ngày 30/11/2018 | 08:37 AM (GMT +7)
Ngày 29/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6981/UBND-KTN yêu cầu các Sở, Ban, ngành tăng cường công tác quản lý, bảo vệ an toàn công trình điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh sống, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp từ 500 kV trở lên, trừ những công trình chuyên ngành phục vụ vận hành lưới điện đó; Đề xuất UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành khen thưởng các các nhân, đơn vị có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và xử lý kỷ luật đối với những cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái với quy định của nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra ngành xây dựng, kịp thời xử lý các trường hơp̣ vi phaṃ hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền. Trước khi cấp phép cho tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cải tạo công trình trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp hoặc có khả năng ảnh hưởng đến an toàn công trình lưới điện cao áp, phải yêu cầu chủ đầu tư thỏa thuận bằng văn bản với đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các biện pháp bảo đảm an toàn đường dây dẫn điện trên không và an toàn trong quá trình xây dựng. Kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng thực hiện đúng các quy định về đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đối với lĩnh vực đất đai; phối hợp, hỗ trợ địa phương và ngành điện xác nhận phần diện tích đất, nguồn gốc đất để có phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm cấp đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong hành lang an toàn lưới điện trái quy định gây mất an toàn hệ thống lưới điện cao áp.

Sở Tài chính dự trù, bố trí kinh phí hằng năm đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (về công tác kiểm tra, xử lý, tập huấn, tuyên truyền phổ biến của Ban Chỉ đạo); chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, các kênh thông tin đại chúng của tỉnh thông tin, truyên truyền các văn bản có liên quan về công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị viễn thông tháo dỡ các tuyến cáp viễn thông không còn sử dụng lắp đặt trên cột điện và có biện pháp quản lý chặt chẽ tránh việc lắp đặt chằng chịt các tuyến cáp viễn thông gây mất an toàn, mỹ quan đô thị.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia, hỗ trợ các địa phương và đơn vị quản lý vận hành khi thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, phối hợp giải quyết các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Tổ chức lực lượng, phương tiện triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác phòng ngừa; đồng thời chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp, hành vi trộm cắp vật tư, thiết bị điện; thường xuyên thông báo, trao đổi với các phòng, ban, địa phương và đơn vị quản lý vận hành lưới điện về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng xâm phạm công trình lưới điện cao áp để phối hợp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn.

Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Nam phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện truyên truyền, phổ biến các quy định về công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý, giám sát việc đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế mở Chu Lai, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trong công tác kiểm tra quản lý lưới và triển khai các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Chịu trách nhiệm trong việc cấp phép xây dựng cho tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cải tạo công trình trong Khu kinh tế mở Chu Lai vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Phải yêu cầu chủ đầu tư thỏa thuận bằng văn bản với đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các biện pháp bảo đảm an toàn đường dây dẫn điện trên không và an toàn trong quá trình xây dựng. Thường xuyên kiểm tra sau cấp phép nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ hệ thống lưới điện cao áp, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của hệ thống lưới điện cao áp, từ đó vận động nhân dân cùng tham gia công tác bảo vệ, tham gia tố giác tội phạm, tránh những hành vi xâm phạm đến hành lang an toàn lưới điện cao áp, chú trọng tập trung vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp, thường xuyên xảy ra các vụ mất cắp vật tư, thiết bị điện và vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, giám sát việc đầu tư xây dựng trên địa bàn, ngăn chặn xử lý kịp thời và báo cáo cấp trên các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp địa phương, để triển khai tốt kế hoạch công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý, bảo đảm sự cố do cây cối vi phạm hành lang tuyến năm sau phải giảm so với năm trước. Phối hợp với các ngành liên quan và đơn vị quản lý vận hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp gây sự cố lưới điện, các hành vi ngăn cản đơn vị quản lý vận hành phát quang cây cối trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. Phối hợp tuyên truyền, vận động từng trường hợp cụ thể, phù hợp với thực tế khi có yêu cầu di dời hoặc nâng cao đường dây điện của người dân, hạn chế xảy ra khiếu kiện. Chịu trách nhiệm trong việc cấp phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cải tạo công trình, nhà ở vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý của địa phương. Thường xuyên kiểm tra sau cấp phép nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các đơn vị vi phạm.

Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến đường dây dẫn điện và trạm biến áp nhằm phát hiện cây trồng mới, nhà cửa, công trình dự kiến xây dựng dọc theo hành lang tuyến đường dây tải điện có khả năng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, kịp thời vận động, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân biết để chấp hành đúng quy định. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm khác và thông báo ngay đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Chủ động phối hợp với các Sở , Ban, ngành, chính quyền địa phương kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn vận hành lưới điện; lắp đặt các biển cảnh báo, đánh dấu số cây, nhà, công trình vi phạm, giải thích, thông báo cho chủ công trình và nhân dân biết để có phương án phòng tránh tai nạn điện. Có trách nhiệm thống kê, lập các hồ sơ thủ tục pháp lý và chi trả đền bù cây cối trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp theo đúng đơn giá của UBND tỉnh đối với các trường hợp chưa đền bù. Phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, các chủ sở hữu cây cối hợp tác với địa phương và đồng thuận cho đơn vị quản lý vận hành phát quang cây cối trong và ngoài hành lang tuyến, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo quy định. Khi nhận được đề nghị xây dựng mới hoặc cải tạo công trình, nhà ở và hồ sơ có liên quan của chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp công trình, nhà ở (gọi tắt là chủ công trình), đơn vị quản lý lưới điện phải có trách nhiệm khảo sát hiện trường nơi dự kiến xây dựng, cải tạo công trình và lập văn bản thỏa thuận với chủ công trình về an toàn điện đối với nhà ở, công trình xây dựng. Trường hợp không thỏa thuận được phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị kịp thời gửi văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Thùy Dung

Lượt xem:  390

Tin đã đưa
Xem theo ngày :